sau cuộc phỏng vấn

Việc cần làm sau mỗi cuộc phỏng vấn

06042016-interview-desk-shutter_zfwi Những khiếm khuyết ở cuộc phỏng vấn trước bạn cũng nên khắc phục để đón nhận thành công sau này. Sau mỗi cuộc phỏng vấn bạn lo lắng, hồi hộp chờ kết quả nhưng điều đó càng dễ khiến bạn stress mà thôi. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những việc cần làm thay more »