làm gì để làm chủ cảm xúc

Cách để làm chủ được cảm xúc trong giao tiếp

586_2%287%29 Để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, cần sự lắng nghe cả hai phía thì đó mới chính là nghệ thuật giao tiếp. Mục tiêu của giao tiếp không phải để tranh giành chiến thắng về một ai, mà là giải quyết cuộc xung đột dựa trên sự tôn trọng và tình yêu. Nghệ more »