kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp

lang-nghe-tich-cuc hỉnh thoảng cũng nên có những câu hỏi hoặc một lời bình luận có liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện cho biết bạn hiểu rất rõ những gì người kia nói. Lắng nghe là một kĩ năng không phải ai cũng có được. Người ta có thể nói rất nhiều nhưng nghe thì more »