chuẩn bị những gì khi xin việc ngoài chuyên môn

Cần chuẩn bị những gì khi xin việc ngoài chuyên môn của bản thân?

ky-nang-phong-van-xin-viec-trai-nganh Phần lớn các công cuộc chuẩn bị của bạn là để phục vụ cho buổi phỏng vấn. Do đó, đừng để bao nhiêu công sức bị đổ sông đổ biển vì sơ suất trong cuộc gặp gỡ quyết định này với nhà tuyển dụng. Trong quá trình trao đổi, hãy thẳng thắn và chủ động more »