câu trả lời khi phỏng vấn

10 câu hay để trả lời 1 câu hỏi

cau-hoi-nghiep-vu-tin-dung-ngan-hang Thật ra không phải tôi bỏ việc mà tôi đang làm cho dự án chuẩn bị kết thúc. Tôi muốn có một công việc mới sau khi dự án kết thúc. Trong một cuộc phỏng vấn ngoài những câu hỏi chuyên về kỹ năng, thông thường các nhà tuyển dụng luôn đặt một câu hỏi more »