cách để có thể tìm việc thành công

Sai lầm hay gặp phải trên con đường tìm việc

1416995588 Hãy ưu tiên và tập trung vào những kĩ năng và kinh nghiệm có liên quan mật thiết đến vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Bạn đang tìm kiếm một công việc, nhưng gần như chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi nào hoặc một cơ hội nào như ý muốn? more »